ГТП таксиметрови автомобили

gtp-taxi-plovdiv

Пункт за годишен технически преглед (ГТП) на таксиметрови автомобили.

Таксиметровите автомобили подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност преди изтичане на шест месеца от предходния преглед.

Ивършваме преглед на таксиметрови автомобили, оборудвани с газова или с метанова уредба.

Адрес на контролно-техническият пункт : град Пловдив, бул. Васил Априлов 139

ГТП прегледи могат да се планират при нас чрез предварително записване (за ден и час), на място или на телефон: тел. 0883 365 777, GSM 0886 28 65 22, GSM 0893 41 83 71

Важна информация:

На задължителният периодичен преглед трябва да се представят следните документи:

Регистрационен талон на автомобила – част I и част II
Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.
Документ издаден или заверен от общината за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед.
Автомобилите с газова или метанова уредба: заверен паспорт, ако не е записано в големия талон – бензин/газ и документ удостоверяващ изправността на газовата уредба.
Документ за самоличност на лицето, представящо пътното превозно средство на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС).