ГТП леки автомобили

gtp-avtomobili-koli-plovdiv ured-gtp-avtomobili

Пункт за годишен технически преглед (ГТП) на леки автомобили – извършва се преглед за техническата изправност на автомобил. Разполгаме с оборудване, съобразено с новите изисквания.

Ивършваме преглед на : леки автомобили; автомобили, оборудвани с газова, метанова уредба

Адрес на контролно-техническият пункт : град Пловдив, бул. Васил Априлов 139

ГТП прегледи могат да се планират при нас чрез предварително записване (за ден и час), на място или на телефон: тел. 0883 365 777, GSM 0886 28 65 22, GSM 0893 41 83 71

Важна информация:

На задължителният периодичен преглед трябва да се представят следните документи:

Регистрационен талон на автомобила – част I и част II
Полица от валидна застраховка гражданска отговорност
Документ издаден или заверен от общината за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед.
Автомобилите с газова или метанова уредба: заверен паспорт, ако не е записано в големия талон – бензин/газ и документ удостоверяващ изправността на газовата уредба.
Документ за самоличност на лицето, представящо пътнот превозно средство на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС)

gtp-pregled-plovidv