Начало

Пункт за годишен технически преглед (ГТП) гр.Пловдив за мотоциклети, автомобили, товарни автомобили, СЕМТ прегледи. Контролно-технически пункт за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

Регистрираните пътни превозни средства подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност.
Прегледът за проверка на техническата изправност обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове от моторните превозни средства и изправността на шумозаглушителните им устройства.
Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност в сроковете,считано от датата на предшестващия преглед, отбелязана върху контролния талон.
Контролно-техническият пункт разполага с две линии за годишни технически прегледи.
Извършва ГТП на:

  • леки автомобили 
  • автомобили с газови уредби 
  • автомобили с метанови уредби 
  • мотоциклети 
  • лекотоварни автомобили 
  • товарни автомобили 
  • автобуси 
  • ремаркета, полуремаркета
  • СЕМТ прегледи 

На задължителният периодичен преглед трябва да се представят следните документи:

Регистрационен талон на автомобила – част I и част II
Полица от валидна застраховка гражданска отговорност
Документ издаден или заверен от общината за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед.
Автомобилите с газова или метанова уредба: заверен паспорт, ако не е записано в големия талон – бензин/газ и документ удостоверяващ изправността на газовата уредба.
Документ за самоличност на лицето, представящо пътнот превозно средство на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС)
При извършване на технически преглед на МПС, в контролния талон към знака за технически преглед, лицето, извършващо и отговарящо за прегледите, определя кога да е следващия преглед чрез перфориране на годината и месеца, когато това трябва да стане

Автомобил без преминал в срок задължителен периодичен преглед за проверка на техническата му изправност може да бъде санкциониран за това, че управлявате технически неизправен автомобил.
Вашият застраховател може да ви откаже изплащане на обезщетение по застраховка „Каско“ поради същата причина!
Застрахователят може да откаже да изплати и обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ в случай че автомобилът е без валиден талон за технически преглед.
НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, , Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г.


Avtopregled.com (Автопреглед) гр.Пловдив, бул. Васил Априлов 139

Годишните технически прегледи могат да се планират при нас чрез предварително записване (за ден и час), на място или на телефон: тел. 0883 365 777, GSM 0886 286 522, GSM 0893 418 371